ВЕТЧИНА
ПРЕМИУМ
варёная
Параметры
н/о, МГС
1,5 - 2,0 кг
16 - 18 кг
30 суток
от 2°С до +6°С

Новинки